Zkoušky zemin, násypů a zemních vrstev

Provádíme stanovení vhodnosti zeminy, zatřídění zemin a návrhy pro zlepšení zeminy. Dále zkoušky únosnosti podloží a zemní pláně.

  • Rázová zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev LDD ČSN 73 6192, skup.C
  • Statická zatěžovací zkouška ČSN 721006, příl. A,B,D (ČSN 73 6190)
  • Stanovení objemové hmotnosti zemin membránovým objemoměrem ČSN 72 1010, čl. 35-44, met. D1
  • Stanovení objemové hmotnosti zemin vyřezávacím kroužkem ČSN 72 1010, čl. 8-14, met. A
  • Laboratorní stanovení vlhkosti zemin ČSN EN ISO 17892-1
  • Stanovení zhutnitelnosti ČSN EN 13286-2, mimo čl. 7.3 a 7.6
  • Stanovení zrnitosti zemin ČSN EN ISO 17892-4
  • Stanovení konzistenčních mezí ČSN CEN ISO/TS 17892-12
  • Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti zemin ČSN 72 1006, příl. F

Kontakty

Centrální laboratoř Jihlava

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Znojmo

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Dyje 511, 669 02 Znojmo
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Vrbice - Karlovy Vary

Ing. Milan Lovrič
COLAS CZ, a.s, Vrbice 67, 364 52 Žlutice
Mobil: +420 721 251 576
E-mail: milan.loric@colas.cz