Zkoušky kameniva

Provádíme stanovení vlastností kameniva do konstrukčních vrstev vozovek.

  • Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti kameniva ČSN EN 1097-6
  • Stanovení vlhkosti kameniva sušením v sušárně ČSN EN 1097-5
  • Posouzení jemných částic kameniva - Zkouška ekvivalentu písku ČSN EN 933-8+A1
  • Stanovení zrnitosti kameniva – Sítový rozbor ČSN EN 933-1
  • Stanovení tvaru zrn – Tvarový index ČSN EN 933-4
  • Posouzení jemných částic kameniva – Zkouška methylenovou modří CSN EN 933-9+A1
  • Stanovení odolnosti kameniva proti drcení metodou LA ČSN EN 1097-2, čl. 5
  • Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání – Část 2: Zkouška síranem hořečnatým ČSN EN 1367-2

Kontakty

Centrální laboratoř Jihlava

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Znojmo

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Dyje 511, 669 02 Znojmo
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Vrbice - Karlovy Vary

Ing. Milan Lovrič
COLAS CZ, a.s, Vrbice 67, 364 52 Žlutice
Mobil: +420 721 251 576
E-mail: milan.loric@colas.cz