Zkoušky betonů a betonových konstrukcí

Provádíme zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu, včetně nedestruktivní vyšetření betonových konstrukcí Schmidtovým tvrdoměrem.

  • Zkoušení čerstvého betonu: Stanovení konzistence – zkouška sednutím ČSN EN 12350-2
  • Zkoušení čerstvého betonu: Stanovení obsahu vzduchu – tlaková metoda ČSN EN 12350-7
  • Zkoušení ztvrdlého betonu: Výroba a ošetřování zkušebních těles ČSN EN 12390-1
  • Zkoušení ztvrdlého betonu: Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles ČSN EN 12390-3
  • Zkoušení ztvrdlého betonu: Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN 12390-7
  • Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemickýchrozmrazovacích látek, metoda A a C ČSN 73 1326, Z1
  • Zkoušení ztvrdlého betonu: Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou ČSN EN 12390-8
  • Stanovení odolnosti kameniva proti zmrazování a rozmrazování ČSN EN 1367-1

Kontakty

Centrální laboratoř Jihlava

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Znojmo

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Dyje 511, 669 02 Znojmo
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Vrbice - Karlovy Vary

Ing. Milan Lovrič
COLAS CZ, a.s, Vrbice 67, 364 52 Žlutice
Mobil: +420 721 251 576
E-mail: milan.loric@colas.cz