Zkoušky asfaltových směsí a hutněných asfaltových vrstev

Provádíme návrhy receptur pro ložní, podkladní a obrusné asfaltové vrstvy a kontrolní zkoušky vozovek s asfaltovým krytem. Dále kompletní rozbor asfaltových směsí.

 • Stanovení obsahu rozpustného pojiva v asf. směsi ČSN EN 12697-1
 • Zrnitost ČSN EN 12697-2
 • Marshallova zkouška ČSN EN 12697-34
 • Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN 12697-23
 • Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě ČSN EN 12697-12
 • Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem ČSN EN 12697-30
 • Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles ČSN EN 12697-29
 • Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa ČSN EN 12697-6
 • Stanovení maximální objemové hmotnosti ČSN EN 12697-5
 • Stanovení mezerovitosti ČSN EN 12697-8
 • Měření nerovnosti povrchu vozovek latí a planografem ČSN 73 6175, kap.8 a 9
 • Stanovení míry zhutnění asfaltových úprav radiosondou ČSN 73 6160: 2008, čl. 7.2, met. B
 • Smyková zkouška spojení vrstev ČSN 73 6160: 2008, čl. 7.3
 • Asfaltové směsi – Stanovení tloušťky vrstev asfaltové vozovky ČSN EN 12697-36
 • Stanovení míry zhutnění na vývrtech ČSN 73 6160: 2008, čl. 7.2, met. A, C
 • Asfaltové směsi – Zkouška pojíždění kolem – malé zkušební zařízení
 • Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek ČSN EN 12697-22+A1, metoda B ČSN EN 12697-33+A1

Kontakty

Centrální laboratoř Jihlava

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Znojmo

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Dyje 511, 669 02 Znojmo
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Vrbice - Karlovy Vary

Ing. Milan Lovrič
COLAS CZ, a.s, Vrbice 67, 364 52 Žlutice
Mobil: +420 721 251 576
E-mail: milan.loric@colas.cz