Zkoušky asfaltových pojiv a emulzí

Provádíme ověření vlastností asfaltových pojiv modifikovaných a nemodifikovaných.

 • Stanovení penetrace asfaltu jehlou ČSN EN 1426
 • Stanovení bodu měknutí – metoda KK ČSN EN 1427
 • Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse ČSN EN 12593
 • Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility ČSN EN 13589, ČSN EN 13703
 • Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů ČSN EN 13398
 • Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů ČSN EN 13399
 • Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu – Metoda RTFOT ČSN EN 12607-1
 • Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem ČSN EN 13302
 • Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech ČSN EN 13632
 • Asfaltové emulze – Stanovení pH vodní fáze, pH asfaltové emulze ČSN EN 12850
 • Asfaltové emulze – Stanovení obsahu vody ČSN EN 1428
 • Asfaltové emulze – Stanovení zbytku na sítu ČSN EN 1429

Kontakty

Centrální laboratoř Jihlava

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Znojmo

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Dyje 511, 669 02 Znojmo
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Vrbice - Karlovy Vary

Ing. Milan Lovrič
COLAS CZ, a.s, Vrbice 67, 364 52 Žlutice
Mobil: +420 721 251 576
E-mail: milan.loric@colas.cz