Zajištění další odborných zkoušek

  • Zajištění analýzy zemin/recyklátů v rozsahu dle části tabulky č. 10.1 a 10.2 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. (posouzení toxicity zeminy/recyklátu), včetně zajištění akreditovaného odběru materiálu
  • Zajištění měření protismykových vlastností povrchů vozovek v souladu s ČSN 736177
  • Zajištění měření podélné nerovnosti s vyčíslením mezinárodního indexu nerovnosti IRI v souladu s ČSN 73 6175
  • Zkoušení odolnosti asfaltových směsí proti tvorbě mrazových trhlin, měření únavy a komplexního modulu tuhosti 

Kontakty

Centrální laboratoř Jihlava

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Znojmo

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Dyje 511, 669 02 Znojmo
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Vrbice - Karlovy Vary

Ing. Milan Lovrič
COLAS CZ, a.s, Vrbice 67, 364 52 Žlutice
Mobil: +420 721 251 576
E-mail: milan.loric@colas.cz