Odtrhové zkoušky izolačních a sanačních systémů

Provádíme stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev a přilnavosti hmot k podkladu, dle normy ČSN 736242, příloha B.

Kontakty

Centrální laboratoř Jihlava

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Znojmo

Ing. Radek Komenda
COLAS CZ, a.s., Dyje 511, 669 02 Znojmo
Mobil: +420 605 305 135
E-mail: radek.komenda@colas.cz

Laboratoř Čenkov

Ing. Martin Sviták
COLAS CZ, a.s, 250 70 Odolena Voda
Mobil: +420 733 780 132
E-mail: martin.svitak@colas.cz